Het verschil tussen een dossier en Blogboek

Er is veel discussie over ‘het dossier’. We hebben het Elektronische Patiënten Dossier wat tot nu toe vaak negatief in het nieuws komt. In de jeugdzorg denkt men na over dossiers ‘in de cloud’ of digitale dossiers, waar ouders ook in kunnen kijken. En wat is Blogboek dan? Laat ik eerst ingaan op de kenmerken van een dossier.

Het verschil tussen dossier (statisch) en communicatie (dynamisch)

Dossier lijkt een containerbegrip te worden, laten we een stapje terug doen. Volgens de Van Dale is een dossier ‘alle documenten die op een zaak betrekking hebben’, niets meer en niets minder. Behoorlijk statisch dus. Wij hebben ervoor gekozen om niet de documenten centraal te zetten, maar dat wat je doet met de documenten: okay, er is een diagnose en wat gaan we nu dóén met het kind? Dat is dynamisch en van groot belang voor de ontwikkeling. Vanuit deze gedachte hebben we ervoor gekozen om ons eerst te richten op de communicatie.

Dossier is voor verantwoording

Het doel van een dossier is vaak verantwoording. Geen leuke bezigheid: je wordt therapeut omdat je kinderen wilt helpen en vervolgens besteedt je een groot deel van de tijd aan de administratie. Deze administratie is wel nodig voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars die de behandeling moeten vergoeden of de organisatie om te kijken of je wel doet waarvoor je aangenomen bent. Ouders zijn niet geïnteresseerd in dit soort zaken, die willen alleen maar dat hun kind zich goed ontwikkelt.

Blogboek is geen dossier

Zal het ooit zo ver komen dat er een digitaal dossier komt die in de cloud bewaard wordt en van de ouder is? Ik denk van wel, maar voor nu lijkt het echt nog een stap te ver. Eerst zullen ouders in staat moeten zijn om de samenwerking te beheren, waarmee ze ook meer vertrouwen van professionals krijgen (want sorry, ouders, dit vertrouwen is er nog niet altijd).

Communicatie

Op dit moment is Blogboek een communicatiemiddel en we gaan ook de mogelijkheid bieden om er documenten in op te slaan, maar nog steeds is het dan iets anders dan wat professionals verstaan onder dossier. Geen verantwoording, maar wel ‘alles bij elkaar’.