Privacy verklaring Blogboek

In Blogboek deel je zeer persoonlijke informatie. Wij zijn er goed van doordrongen dat wij hier zorgvuldig mee om moeten gaan. Het is in jouw en ons belang dat deze gegevens goed worden beschermd. Blogboek kan immers alleen een succes zijn als je er van overtuigd bent dat deze gegevens veilig zijn bij ons.
Daarom hebben we de onderstaande privacy verklaring opgesteld.

Privacy verklaring

Via Blogboek.com verzamelt Inklus persoonlijke gegevens. In deze verklaring word uitgelegd hoe Inklus hiermee omgaat.
In het kort komt het erop neer dat Inklus de beschikking heeft over persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden niet gepubliceerd of op een andere manier verspreid. Wel kunnen de gegevens (geanonimiseerd) geanalyseerd worden om Blogboek daarmee te verbeteren.

Definities

De belangrijke woorden in deze verklaring hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden.

De Wet

Inklus houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die 25 mei 2018 van kracht is gegaan.

Drie soorten gegevens

Er worden drie soorten gegevens opgeslagen elk met een ander doel en op een andere manier:
• Gegevens die ingevoerd worden in een Blogboek
• Gegevens om een account aan te maken en te beheren
• Gegevens die internet gedrag bijhouden

Gegevens die ingevoerd worden in een Blogboek

De Ouder of Professionals voeren gegevens in in een Blogboek.
Deze gegevens worden verstuurd via een beveiligde verbinding (https) en op een externe server opgeslagen in Amsterdam. Inklus huurt (ruimte op) een server van een externe leverancier.
Deze gegevens zullen nooit openbaar gemaakt worden of op een andere manier verspreid. Tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Deze gegevens kunnen gebruikt worden om technische problemen op te lossen. Tevens kunnen de (geanonimiseerde) gegevens gebruikt worden om Blogboek te verbeteren.

Gegevens om een account aan te maken en te beheren

Om een account aan te maken en het account te beheren worden een aantal persoonsgegevens gevraagd. Dit zijn:
• e-mailadres
• wachtwoord
• voor- en achternaam
• foto (niet verplicht)
Voor het aanmaken van een Blogboek wordt van het Kind de geboortedatum, voor- en achternaam en een foto (niet verplicht) gevraagd.

Inklus zal deze gegevens alleen gebruiken om het account aan te maken en te beheren. Inklus zal deze gegevens nooit gebruiken om in te loggen op een account.
Inklus zal het e-mailadres gebruiken om te communiceren met Ouder en Professional over zaken die met Blogboek te maken hebben.
Inklus zal deze gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden.

Gegevens die internet gedrag bijhouden

Cookies
Blogboek maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde onderdelen van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op je computer worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren. Daardoor kan Blogboek bij een volgend bezoek sneller en handiger werken.
Blogboek kan niet werken zonder cookies. Het wordt daarom aangeraden in ieder geval voor het domein Blogboek.com cookies toe te staan.
Je kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kan je browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
Bij het aanmaken van een account geef je aan Inklus toestemming voor het gebruik van cookies. Zonder deze toestemming kan het account niet worden aangemaakt.

Log Data
Als je Blogboek bezoekt worden er gegevens opgeslagen die je browser naar onze servers stuurt. Deze Log Data kan informatie bevatten zoals: je computers Internet Protocol (ip) adres, browser type, besturingssysteem of de website waar je was voor je naar Blogboek ging, onderdelen van Blogboek die je bezoekt, hoe lang je een onderdeel gebruikt, hoe laat en wanneer je dit deed en andere statistische data. Inklus gebruikt deze informatie om Blogboek te analyseren en voor de technische administratie om het gebruik van Blogboek nog beter en gebruiksvriendelijker te maken. Inklus gebruikt deze informatie niet als persoonlijke informatie en koppelt deze informatie ook niet aan andere persoonlijke informatie waarover ze al beschikt.
Het is mogelijk om deze gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen, bij voorkeur alleen als je daar een gegronde reden voor hebt. Stuurt dan een e-mail met je motivatie naar: sl.van.ulzen[at]inklus.nl, waarbij je in plaats van [at] het apestaartje invult.

Wetenschap

Inklus wil graag in de toekomst de gegevens uit Blogboek gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is met deze privacy verklaring niet mogelijk. Inklus zal dan vooraf om je uitdrukkelijke toestemming vragen.

Disclaimer

Inklus is gerechtigd de inhoud van de Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de Ouder of Professional daarvan op de hoogte wordt gesteld, het doorvoeren van de wijziging in deze verklaring (die op de blogboek.com staat) is daarvoor afdoende.
Maar omdat wij het belangrijk vinden dat je op de hoogte bent van onze privacy verklaring zullen we je over belangrijke wijzigingen zorgvuldig informeren.