Professionals overtuigen mee te doen

‘Ouders maken een Blogboek aan van hun kind en nodigen daarna de professionals uit.’ Makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat? Zoals sommige ouders vragen: ‘Hoe overtuig ik de professional ervan dat hij gaat meewerken aan Blogboek?’ en ‘Zijn professionals bereid om mee te werken?’

Hier gaan we graag op in, omdat we er tijdens het testen ervaring mee hebben opgedaan. Bovendien werk ik zelf natuurlijk ook met Blogboek en heb er 12 professionals in zitten. Ervaring genoeg.

Verschillen

Het zal duidelijk zijn dat het type zorgverlener voor een deel bepaalt of men graag mee wil doen. Een (kleine) zelfstandige logopediste zal graag met Blogboek willen werken, omdat er op die manier beter samengewerkt kan worden met de school bijvoorbeeld.
Maar als een kind in een grote zorg- of onderwijsinstelling zit en de teamleider heeft niets met computers of de begeleiders hebben geen computer tot hun beschikking, dan kan de bereidheid veel minder zijn. En tussen deze twee uitersten zit nog een groot gebied aan mogelijkheden.

Overigens bleek dat de professionals die niet meededen na 4 maanden toch eens wilden gaan kijken in het Blogboek, omdat ze ouders en collega’s erover hoorden praten.

De mogelijke weerstand zit meestal bij het onbekende. Dat er ‘weer een systeem bij komt’, dat ‘het veel tijd zal kosten’ of dat ‘het dubbel werk is’. Hoe kan je als ouder met deze weerstand omgaan?

In gesprek blijven met de professionals

Ten eerste is het belangrijk om in gesprek te zijn en te blijven met de professional. Richt je op de professionals met wie je het meeste communiceert, die zullen het voordeel ook het snelst zien. Als het Blogboek wat gevuld is en er wat routine is, nodig dan ook andere professionals uit. Zoals gezegd, veel van hen zullen vanzelf geïnteresseerd raken als je als ouder in gesprek blijft over Blogboek.

Aansluiten bij de situatie van de professional

Als je een professional wilt overtuigen van de toegevoegde waarde van Blogboek, laat dan zien dat Blogboek aansluit bij de situatie van de betreffende professional of zelfs een probleem oplost van hem/haar.

Laat Blogboek zien

Als mensen Blogboek zien, dan vervalt snel het gevoel van een (administratief) systeem, men ziet hoe eenvoudig het is.

En tot slot: er zijn veel ontwikkelingen om ons heen. De komst van de iPhone (pas sinds 2007!) heeft ervoor gezorgd dat je veel gegevens over jezelf kunt bijhouden, zoals slaappatroon, sportactiviteiten, stappenteller, bloeddruk, suikerspiegel et cetera; en bijna 96% van de mensen heeft inmiddels een computer met internet. Je kunt er dus zeker van zijn dat een middel als Blogboek binnen de kortste keren heel normaal wordt. Maar aan het begin is het nou eenmaal even zoeken. En als je voorloper bent in deze beweging, realiseer je dan dat je van onschatbare waarde bent voor de ouders die meer volgen, je effent het pad.