Waar zit de tijdswinst voor professional en ouders?

We zeggen vaak dat Blogboek tijdswinst oplevert voor zowel ouder als professional, maar hoe zit dat nou precies? We geven een paar voorbeelden waar de tijdsbesparing kan zitten. Je kunt zelf eenvoudig bepalen of het bij jou van toepassing is, zodat je je eigen tijdswinst kunt berekenen.

waar-zit-de-tijdswinst-voor-professional-en-ouders

Voorbeeld 1: van schrift naar Blogboek

Zowel ouder als leerkracht schreven eerst in het schrift. Stel nou eens dat dat niet elke dag gebeurde, maar 4 maal per week. Het kostte beiden 10 minuten per keer. Dat is niet meer nodig. Er wordt nu wekelijks per doel gecommuniceerd, dat kost de leerkracht 20 minuten per week en de ouder niets. Tijdswinst voor de leerkracht is 20 minuten en voor de ouder 40 minuten per week.

Voorbeeld 2: multidisciplinair overleg

De remedial teacher heeft één keer per acht weken multidisciplinair overleg met de andere professionals van school die betrokken zijn bij het kind. Dit kan geschrapt worden, omdat deze professionals nu via Blogboek de doelen op elkaar afgestemd hebben en meekijken. Dat scheelt een uur per 2 maanden per professional die deelneemt aan het overleg.
Zelfs als het overleg niet helemaal geschrapt wordt, kan het nu in veel minder tijd, waardoor er nog altijd een tijdsbesparing is.

Voorbeeld 3: oudergesprekken

Eén keer per 6 weken is er een behandelgesprek met de ouders, daarnaast wil de logopediste graag de ouders eenmaal per 2 maanden spreken om oefenmateriaal voor thuis mee te geven. Het behandelgesprek is nog steeds nodig, omdat persoonlijk contact nuttig is, maar het kan nu in de helft van de tijd plaatsvinden, omdat er al doelgerichte communicatie plaatsvindt. Het oudergesprek kan eventueel vervallen, want de oefeningen kunnen via Blogboek overgedragen worden. Dit levert een besparing van 20 minuten per maand voor de professional en een uur (inclusief reistijd) voor de ouders op. En uiteraard hou je ook zo nu en dan persoonlijk contact.

Altijd afhankelijk van je eigen situatie

Als professional kun je zelf misschien ook nog uren bedenken die je kunt besparen. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken bij de ouders thuis en de reistijd die daarmee gemoeid gaat. Of gespreksverslagen die nu gekopieerd kunnen worden vanuit het Blogboek. Allemaal tijdbesparing.

Bedenk hierbij dat het voor een zorginstelling of school interessant kan zijn de jaarlijkse kosten van Blogboek aan de ouder te vergoeden, zodra je minimaal een uur professionele tijd kunt besparen. En dat is dus snel gebeurd…

Natuurlijk hangt dit voor iedereen af van de persoonlijke situatie. Wat bij de één kan, kan bij een ander niet. Als je met Blogboek aan de slag gaat, bespreek je eerst hoe je het wilt inzetten. En wat je van elkaar kunt verwachten.

Afbeelding: Zoutedrop (Flickr)