Wat levert Blogboek op?

We hebben Blogboek ontwikkeld, omdat we denken dat het iets oplevert voor alle betrokkenen en daardoor ook voor het kind zelf. Dat verschilt uiteraard per situatie en per kind. En hangt er van af hoe je Blogboek inzet en welke afspraken je hierover maakt. We noemen een aantal mogelijkheden.

Doelgericht werken

Door de structuur in Blogboek ben je meer gericht op de doelen, waar deze voorheen nog wel eens naar de achtergrond verdwenen in de dagelijkse waan van de dag.

Betere afstemming

Omdat meerdere professionals aan hetzelfde doel gekoppeld kunnen worden in Blogboek, kun je de aanpak beter afstemmen. Als een ergotherapeut een bepaalde pengreep oefent met een kind, dan is het goed dat de juf dit ook weet en misschien wil ook de ouder dit 5 minuten per dag oefenen? Je houdt elkaar makkelijk op de hoogte.

Kannis delen

Soms kom je er even niet meer uit. Een kind vertoont opstandig gedrag terwijl ze dat eerder niet deed. Het is eenvoudig om bij de andere betrokkenen te checken, wat er aan de hand is, hoe je ermee om kunt gaan en hoe je kunt helpen het gedrag zo snel mogelijk weer in normale banen te leiden.

Tijdswinst

Zeker als je per doel gaat communiceren, is er ook voor professionals grote tijdswinst te behalen. Bij het Blogboek van mijn zoon wordt wekelijks per doel aangegeven hoe er aan het doel gewerkt is, meestal in 5 regels. Dat scheelt aanzienlijk met het dagelijkse heen-en-weer schrift.

Als ouder ben je minder tijd kwijt aan de coƶrdinatie van de zorg en je hoeft niet elke keer hetzelfde verhaal te vertellen over de bevalling en de historie bij een intake, ook dat scheelt nogal. Ook voor de professional trouwens, die kan het zo kopiƫren en plakken in zijn eigen digitale formulieren voor zijn verantwoording.

Online en naar meerdere personen tegelijk

Typen gaat sneller dan schrijven. Bovendien kan het via Blogboek naar meerdere personen tegelijk. Je hoeft geen schriftjes meer over te schrijven. En doordat je er altijd bij kunt, hoef je niet de schriftjes om half drie te vullen. Het kan ook als de kinderen naar huis zijn en je rust in de klas hebt.

Kindwinst

Uiteindelijk leiden deze voordelen naar voordeel voor het kind. Sneller ingrijpen is mogelijk bij problemen, betere samenwerking, het moge duidelijk zijn dat dit leidt tot voordeel bij een kind. Het is mijn droom om hier in de toekomst gedegen onderzoek naar te doen, om het cijfermatig te onderbouwen, maar dat komt nog.